Trwa ładowanie...
d19xa7u

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hi...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 (2/2011)

Share
d19xa7u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-12
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 11 stycznia 2011 r. zarejestrował 100.000 (sto tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, wyemitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. oraz oznaczył je kodem PLBPHHP00051.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu
2011-01-12 Agata Kwaśniak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

Podziel się opinią

Share
d19xa7u
d19xa7u