Trwa ładowanie...
d3my4di

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okazi...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 (21/2010)

Share
d3my4di

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01.1. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 27-12-2010?28-12-2010;2. Data przydziału: 28-12-2010;3. Przedmiotem publicznej subskrypcji było 100.000 listów zastawnych.4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji.5. Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji złożono zapisy na 100.000 listów zastawnych;6. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 100.000 listów zastawnych;7. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-01 i wyniosła 1.000 zł za jeden list zastawny.8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez inwestora;9. Informacja o liczbie osób,
którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały jednemu podmiotowi;10. Informacja o subemisji: dla Serii LZ-II-01 nie podpisano umów o subemisję,11. Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 100.000.000,00 zł.12. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-01 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-01. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.13. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-01 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie
średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-01. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Irena Stocka Prezes Zarządu
2010-12-28 Agata Kwaśniak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di