Trwa ładowanie...
dv6imt3

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Bank Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management (GSAM), która obejmuje oferowanie rozwiązań inwestycyjnych dla najzamożniejszych klientów Grupy Pekao. Goldman Sachs na początku zaoferuje 9 subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Przez pierwszych 12 miesięcy wyłącznym dystrybutorem rozwiązań GSAM w polskim modelu obsługi jest Centralny Dom Maklerski (CDM) Pekao, poinformowali przedstawiciele spółek.

Share
dv6imt3

"Naszym celem jest bardzo bliska współpraca z dystrybutorem. Musimy zarządzać daną klasa aktywów w miejscu, gdzie one są geograficznie zlokalizowane, aby osiągać dobre wyniki. Stawiamy na dywersyfikację, która jest niezbędna, aby portfel dawał dobre wyniki. Wierzymy też w dywersyfikację klas aktywów. Mamy więc możliwości zaoferowania trwałego wzrostu. Goldman Sachs będzie oferował w Polsce 9 subfunduszy, ale jesteśmy przygotowani na rozszerzenie gamy produktów" - powiedział dyrektor Goldman Sachs Asset Management ds. międzynarodowej dystrybucji funduszy Nick Phillips podczas konferencji prasowej.

Goldman Sachs Asset Management ma aktywa na poziomie 1,1 bln USD i ta wartość od dłuższego czasu bardzo szybko rośnie. Asset Management odpowiada za ok. 15% przychodów całej grupy Goldman Sachs, dodał.

Grupa Pekao zawiązała współpracę z GSAM zarówno na poziomie obsługi płatniczej (Bank Pekao jest agentem płatności), operacyjnej obsługi modelu dystrybucji w Polsce (Pekao Financial Services jest agentem sub-transferowym), jak i obsługi dystrybucyjnej (współpraca ze spółkami dystrybucyjnymi grupy Pekao). Goldman Sachs oferuje klientom bankowości prywatnej Pekao 3 fundusze dłużne, jeden alternatywny i 5 funduszy akcyjnych.

dv6imt3

"Nasza relacja jest na wyłączność. Współpracujemy z niewielką liczbą partnerów, a taka bliska współpraca sprawia, że ta usługa jest najwyższej jakości. Nie planujemy rozmawiać z żadnym innym podmiotem. Jeśli ta współpraca będzie sukcesem, nie będziemy szukali innych partnerów" - zapewnił Phillips.

Fundusze inwestycyjne GSAM w okresie pierwszych 18 miesięcy będą dostępne wyłącznie w grupie Pekao, zaś przez pierwsze 12 miesięcy będzie kierowana do klientów bankowości prywatnej Pekao w modelu obsługi, przygotowanym przez CDM Pekao.

"Nigdy nie zdarzyło nam się stawiać celów na konkretnego partnera, czy produkt. Nie wierzymy w konkretne plany na produkt, czy partnera. Wierzymy, że jeżeli mamy w ofercie wyjątkowego partnera z wyjątkową wiedzą, to nie będzie problemów z zainteresowaniem klientów tymi produktami" - powiedział wiceprezes Pekao Adam Niewiński, zapytany o oczekiwany wzrost aktywów pod zarządzaniem w grupie, związany z nowym partnerem.

Niewiński poinformował ISBnews, że aktywa klientów bankowości prywatnej Pekao z uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych i obligacji, ale bez akcji, wynoszą ok. 13 mld zł.

dv6imt3

"Mamy przyjemność być liderem rynku bankowości prywatnej. Obiektywnym wskaźnikiem jest wielkość aktywów pod administracją naszych klientów. Wierzymy, że bankowość prywatna w dużej mierze opiera się o dobrze dobrane doradztwo oferty inwestycyjnej. Goldman Sachs to synonim bankowości inwestycyjnej. Mamy bardzo dobre doświadczenia, bo Goldman Sachs współpracuje z grupą UniCredit od wielu lat na różnych rynkach" - powiedział Niewiński.

Liczba klientów bankowości prywatnej Pekao sięga kilka tysięcy, w tym połowa z nich posiada aktywa w CDM Pekao.

Phillips poinformował, że GSAM widzi coraz większe zainteresowanie swoich klientów instrumentami dłużnymi na rynkach wschodzących.

"Ta klasa aktywów przekroczyła nasze oczekiwania. Udział tych instrumentów w naszych portfelach będzie rósł. To instrumenty dłużne, denominowane w dolarach, a nie lokalnych walutach, co związane jest z tym, że klienci cały czas szukają lepszego zwrotu ze swoich inwestycji. Stosujemy strategię zwrotu bezwzględnego. Od lutego, kiedy wprowadziliśmy ten fundusz, popyt na to rozwiązanie bardzo szybko rośnie" - powiedział Phillips.

dv6imt3

Dodał, że rośnie także zainteresowanie klientów instrumentami alternatywnymi o absolutnej stopie zwrotu.

"Nasz Goldman Sachs Strategic Macro Bond Portfolio jest godny ze strategią absolute return. Widzimy duży popyt na tego rodzaju instrumenty. W styczniu, kiedy sytuacja na rynku była bardzo trudna, my mieliśmy dodatni zwrot. Rynek na alternatywne płynne instrumenty jest bardzo duży. Zabezpieczenie portfela to jest coś, na co klienci szczególnie zwracają uwagę" - podkreślił.

Według niego, kierunkiem geograficznym, leżącym w sferze szczególnie silnego zainteresowania są Indie, które stają się coraz bardziej otwarte na inwestorów.

"Od dłuższego czasu widzimy ogromne zainteresowanie Indiami. Rynek akcji w tym kraju bardzo energicznie będzie się rozwijał. Z naszej perspektywy zmiana prawodawstwa, które ma być lepsze dla inwestorów sprawia, że to Indie są teraz najbardziej interesującym krajem. Wśród rynków wschodzących to rynek, na który obecnie kładziemy największy nacisk" - powiedział.

Phillips powiedział, że w ofercie GSAM nie ma subfunduszy, które koncentrowałyby się na Europie Środkowo-Wschodniej i w krótkim terminie nie ma planów, aby takie subfudusze powstały.

(ISBnews)

dv6imt3

Podziel się opinią

Share
dv6imt3
dv6imt3