Trwa ładowanie...
d1w062c
espi

PELION SA - Informacja o podjęciu przez walne zgromadzenie spółki zależnej uchwały (3/2014)

PELION SA - Informacja o podjęciu przez walne zgromadzenie spółki zależnej uchwały (3/2014)
Share
d1w062c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjęciu przez walne zgromadzenie spółki zależnej uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka") informuje, że nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi, spółki w 100% zależnej od Spółki, zajmującej się sprzedażą hurtową farmaceutyków (dalej jako "PGF") podjęło w dniu 11 marca 2014 r. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego PGF maksymalnie o wartość 186.000.000 złotych do kwoty 558.000.000 złotych poprzez emisję od 1 do 18.600.000 akcji na okaziciela serii B PGF w drodze oferty publicznej. Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie PGF podjęło uchwałę o zamiarze ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako "GPW") 37.200.000 akcji serii A oraz nie więcej niż 18.600.000 akcji serii B, oraz nie więcej niż 18.600.000 praw do akcji serii B, powierzając Zarządowi PGF sprecyzowanie warunków i zasad, na których zostanie przeprowadzona oferta publiczna, dopuszczenie oraz wprowadzenie nowych akcji PGF do obrotu na GPW. Informacja o
uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PGF jest podawana zgodnie z polityką informacyjną określoną w raporcie bieżącym Spółki nr 163/2013 z dnia 16 października 2013 r. zgodnie, z którą Zarząd Spółki będzie informował o postępie prac nad upublicznieniem PGF w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń lub podjęcia decyzji przez organy Spółki lub PGF. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) - ujawnienie informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PELION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PELION SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
+48 (42) 61 33 444 +48 (42) 61 33 535
(telefon) (fax)
sekretariat_pelion@pelion.eu www.pelion.eu
(e-mail) (www)
726-10-09-357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w062c

Podziel się opinią

Share
d1w062c
d1w062c