Trwa ładowanie...
d2jlkpx
espi
25-07-2013 15:01

PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (134/2013)

PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (134/2013)

Share
d2jlkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 134 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółki zależne Pelion S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 73 870 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Na mocy Aneksów okres kredytowania Spółek zależnych Pelion S.A. został wydłużony do dnia 31 maja 2015 r. W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, że do Spółki wpłynął Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 22 marca 2012 r. na kwotę 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A., podpisany z dniem 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. pozostała bez zmian. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 maja 2015 r. Aneksem o największej wartości jest Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 lipca 2011 r. na kwotę 17 300 000,00 zł (słownie:
siedemnaście milionów trzysta tysięcy złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A., podpisany z dniem 28 czerwca 2013 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. została zwiększona z 15 030 000,00 zł do 17 300 000,00 zł. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 maja 2015 r. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx

| | | PELION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PELION SA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (42) 61 33 444 | | +48 (42) 61 33 535 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat_pelion@pelion.eu | | www.pelion.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726-10-09-357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-25 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2jlkpx