Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

PEP - Sprostowanei błedu technicznego w treści raportu i opinii biegłego rewidenta (16/2012)

PEP - Sprostowanei błedu technicznego w treści raportu i opinii biegłego rewidenta (16/2012)
Share
d3zla33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Sprostowanei błedu technicznego w treści raportu i opinii biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polish Energy Partners S.A. ("PEP") informuje, że w dniu 23 marca 2012 roku PEP otrzymał od KPMG Audyt Sp. z o.o. informację dotyczącą sprostowania omyłki technicznej w treści opinii oraz raporcie uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polish Energy Partners S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011, wydanych w dniu 22 lutego 2012 roku. Sprostowanie nie ma wpływu na ocenę rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polish Energy Partners S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. przez biegłego rewidenta i w żaden sposób nie wpływa na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. W załączeniu treść poprawionych dokumentów.
Załączniki
Plik Opis
KPMG raport i opinia.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3zla33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2012-03-23 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33