Trwa ładowanie...
d1ojejr
espi

PEP - Wybór biegłego rewidenta (28/2014)

PEP - Wybór biegłego rewidenta (28/2014)
Share
d1ojejr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyznaczyła KPMG Audyt Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, na podmiot który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za trzeci kwartał 2014 roku. Poza badaniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2013 roku KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K. świadczyła w 2013 roku na rzecz Spółki tzw. inne usługi biegłego rewidenta. Ponadto, w roku 2013 usługi na rzecz Spółki świadczyło KPMG Tax Michna Sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PEP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 169
(ulica) (numer)
022 8407570 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
d1ojejr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2014-10-10 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr