Trwa ładowanie...
d28unpo

PEP - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną (34/2011)

PEP - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną (34/2011)

Share
d28unpo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku, spółka Grupa PEP ? Biomasa Energetyczna Wschód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("GPBEW") - podmiot zależny Spółki zawarł z Bankiem PEKAO Spółka Akcyjna ("PEKAO") trzy umowy kredytowe na podstawie której GPBEW udzielony zostanie kredyt w łącznej wysokości (wszystkie transze) 24.856 tys. zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i inne dla każdej z transz. Wysokość oprocentowania równa jest stawce WIBOR powiększonej o marże banku. Zabezpieczenie kredytu jest standardowe dla tego typu transakcji i obejmuje w szczególności zastaw na aktywach GPBEW oraz udziałach w tej Spółce, hipotekę na nieruchomości GPBEW przelew praw z kluczowych umów. Dokumentacja dotycząca zabezpieczenia kredytu zostanie zawarta w najbliższym czasie. Uruchomienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez GPBEP standardowych przy tego rodzaju transakcjach warunków określonych w danej umowie kredytowej. Umowy kredytowe nie stanowią
umowy znaczącej, ponieważ ich wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Informacja o zawarciu umów kredytowych stanowi informację poufną z uwagi na fakt, że kredyt udzielony GPBEW na podstawie umów kredytowych przeznaczony zostanie na finansowanie budowy i uruchomienia zakładu przetwarzania słomy na pelety w Zamościu. Uruchomienie zakładu w Zamościu jest przewidziane na drugi kwartał 2012. Pelety dostarczone będą jako biomasa energetyczna do Elektrowni Połaniec (Grupa GDF Energia Polska) na podstawie umowy wieloletniej, szczegółowo opisanej w raporcie bieżącym nr 38/2009. Po uruchomionym w 2009 roku zakładzie w Sępólnie Krajeńskim oraz po uruchomionym w 2010 roku zakładzie w Ząbkowicach Śląskich, będzie on trzecim podmiotem Grupy PEP produkującym ten produkt. Budowa zakładu w Zamościu stanowi realizację strategii PEP SA przewidującej osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie dostaw biomasy energetycznej do dużych polskich elektrowni systemowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28unpo

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2011-10-11 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28unpo

Podziel się opinią

Share
d28unpo
d28unpo