Trwa ładowanie...
d3c8be9
espi

PEPEES - Korekta do raportu nr 18/2012 - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów (18/2012)

PEPEES - Korekta do raportu nr 18/2012 - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów (18/2012)
Share
d3c8be9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | KOR | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta do raportu nr 18/2012 - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W pierwotnej treści tematu raportu mylnie nazwano walne zgromadzenie jako nadzwyczajne. W dniu 11 czerwca 2012 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEPEES. Prawidłowo treść raportu powinna mieć brzmienie: Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniach 11 czerwca 2012 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ: TRADO S.A.: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 14,22 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 10,36 %. Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,93% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 6,5 %. Nawigator Trade Limited: 3.142.087 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.142.087
głosów na ZWZ, które stanowiły 5,19% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,65 %. Paweł Ziółek: 3.093.883 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.093.883 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,12 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,72 %. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 83.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 60.461.374 głosy, tj. 72,85% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEES Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402 Łomża
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Poznańska 121
(ulica) (numer)
(86) 218 44 04 (86) 218 32 42
(telefon) (fax)
pepees@pepees.pl www.pepees.pl
(e-mail) (www)
718-10-05-512 450096365
(NIP) (REGON)
d3c8be9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2012-06-13 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c8be9

Podziel się opinią

Share
d3c8be9
d3c8be9