Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8
espi

PEPEES - Nabycie znacznego pakietu akcji (13/2014)

PEPEES - Nabycie znacznego pakietu akcji (13/2014)
Share
d2wodh8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-01
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Pana Maksymiliana Macieja Skotnickiego o nabyciu w dniu 28 marca 2014 r. poza obrotem giełdowym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 8.700.000 akcji Spółki stanowiących 9,158% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów, co skutkowało przekroczeniem progu 5% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu w/w transakcji akcjonariusz wraz z członkiem najbliższej rodziny posiada 9.400.000 akcji Spółki które stanowią 9,895% udziału w kapitale i dają prawo do 9.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 9,895% % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie M.M. Skotnicki.pdf Zawiadomienie skcjonariusza
Sprostowanie do zawiadomienia M.M.Skotnicki.pdf Sprostowanie do zawiadomienia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEES Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402 Łomża
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Poznańska 121
(ulica) (numer)
(0-86) 218 44 04 (0-86) 218 32 42
(telefon) (fax)
pepees@pepees.pl www.pepees.pl
(e-mail) (www)
718-10-05-512 450096365
(NIP) (REGON)
d2wodh8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2014-04-03 Krzysztof Homenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8