Trwa ładowanie...
d1ma6vj

Petrolinvest chce sprzedać 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft (opis)

18.12. Warszawa (PAP) - Petrolinvest zawarł z Conwell Oil Corporation B.V. umowę zbycia 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft. Cena sprzedaży pakietu została...

Share
d1ma6vj

18.12. Warszawa (PAP) - Petrolinvest zawarł z Conwell Oil Corporation B.V. umowę zbycia 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft. Cena sprzedaży pakietu została ustalona na 35 mln dolarów, ale może być pomniejszona o maksymalnie 4 mln USD - podała spółka w komunikacie.

"Cena zbycia udziałów EMBA ustalona została na 35 mln USD, przy czym cena ta będzie pomniejszona o zobowiązania EMBA (w tym zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania publicznoprawne, z wyłączeniem zobowiązań dotyczących nakładów inwestycyjnych wynikających z kontraktu EMBA nr 976 z dnia 29 czerwca 2002 roku). Zarząd spółki szacuje, że wysokość pomniejszenia ceny nie przekroczy 4 mln USD. Z całości kwoty ceny, 1 mln USD będzie płatny przez nabywcę w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy jako zadatek, a pozostała część po zakończeniu transakcji" - podał Petrolinvest w komunikacie.

Realizacja transakcji nastąpi z zastrzeżeniem pozytywnych rezultatów zakończenia badania due diligence.

"Zgodnie z umową, powyższe czynności powinny zostać dokonane przed dniem 30 czerwca 2012 roku" - wynika z komunikatu.

d1ma6vj

"W powyższym okresie spółka zobowiązała się nie prowadzić z jakąkolwiek osobą trzecią, inną niż nabywca, negocjacji dotyczących zbycia lub przeniesienia udziałów EMBA na taką osobę. Skutkiem naruszenia powyższego zobowiązania jest obowiązek zapłaty przez spółkę na rzecz nabywcy kary umownej w wysokości 10 mln USD. Dodatkowo spółka zobowiązała się do potwierdzenia, że w chwili realizacji transakcji zbycia Udziałów EMBA, spółka nie posiada żadnych roszczeń w stosunku do EMBA, co oznacza zobowiązanie do zwolnienia EMBY ze spłaty zobowiązań wobec spółki" - dodano.

Z komunikatu Petrolinvestu wynika również, że zawarcie umowy jest zgodne z przyjętą przez spółkę strategią zakładającą skoncentrowanie rozwoju grupy w obszarach działalności związanej z realizacją projektu na kontrakcie OTG oraz z koncesjami gazu łupkowego.

"Wpływy z tytułu realizacji umowy przeznaczone zostaną m.in. na dalszą redukcję zadłużenia grupy Petrolinvest" - napisano.

Prezes Petrolinvestu Bertrand Le Guern poinformował w komunikacie, że spółka podjęła decyzję o sprzedaży Emby, ze względu na skoncentrowanie rozwoju w strategicznych obszarach tj. przystąpieniu do eksploatacji węglowodorów na terenie kontraktu OTG oraz realizacji prac poszukiwawczych na koncesjach gazu łupkowego w Polsce.

d1ma6vj

"Dla struktury Emba i złoża Zhubantam od kilku miesięcy analizowany był wariant przejścia do wydobycia ropy we współpracy z kazachskim operatorem tej koncesji. Jednak otrzymana w ostatnim czasie oferta sprzedaży udziałów w spółce Emba okazała się lepszą opcją dla Petrolinvestu i naszych akcjonariuszy" - powiedział Le Guern, cytowany w komunikacie spółki.

"Uzyskaliśmy atrakcyjną cenę sprzedaży spółki Emba z perspektywą zamknięcia tej transakcji i jednoczesnego wpływu gotówki w krótkim czasie, przy równoległym zmniejszeniu kosztów naszej działalności w Kazachstanie" - dodał.

W komunikacie spółka informuje również, że w ubiegłym tygodniu Petrolinvest zawarł umowy zapewniające finansowanie w wysokości 140 mln zł w okresie najbliższego roku, a dodatkowe wpływy ze sprzedaży spółki Emba umożliwią spółce dalszą redukcje zadłużenie bankowego oraz poprawią pozycję gotówkową w krótkim okresie.

"Powyższe zdarzenia w połączeniu z prowadzonymi z bankami PKO BP i BGK rozmowami w sprawie wydłużenia harmonogramu spłat kredytu do 2014 są niezwykle ważnym momentem dla Petrolinvestu, który znacząco zbliża nas do przełomowych zdarzeń, których oczekujemy w 2012 roku tj. potwierdzenia opróbowaniem zasobów na strukturze Shyrak, wykonania z koncernem Total kolejnego odwiertu na strukturze Koblandy oraz przystąpienia do eksploatacji węglowodorów z kontraktu OTG, w ten sposób dług grupy zostanie bardzo znacznie zredukowany co w istotny sposób wzmocni sytuację finansową" - podkreśla prezes Petrolinvestu. (PAP)

bg/

d1ma6vj

Podziel się opinią

Share
d1ma6vj
d1ma6vj