Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb
espi

PETROLINVEST S.A. - Przeprowadzenie oferty prywatnej przez Silurian Hallwood Plc (112/2011)

PETROLINVEST S.A. - Przeprowadzenie oferty prywatnej przez Silurian Hallwood Plc (112/2011)
Share
d2vnplb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 112 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przeprowadzenie oferty prywatnej przez Silurian Hallwood Plc | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Petrolinvest") informuje, że w wykonaniu umowy subskrypcji i porozumienia akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2011 roku ("Subscription and Shareholders' Agreement", "Porozumienie Akcjonariuszy"), o zawarciu której Petrolinvest informował raportem bieżącym nr 71/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku, spółka Silurian Hallwood Plc, podmiot współzależny Petrolinvest ("Silurian Hallwood"), w dniu 7 listopada 2011 roku zakończyła proces emisji akcji w ramach oferty prywatnej oraz zawarła umowy subskrypcji akcji nowej emisji stanowiących łącznie 26% kapitału zakładowego Silurian Hallwood. W wyniku przeprowadzonej prywatnej emisji akcji Silurian Hallwood pozyskał kwotę 13.000.000 GBP (tj. 66,4 mln złotych). Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Silurian Hallwood przede wszystkim na prowadzenie prac poszukiwawczych węglowodorów na posiadanych przez tę spółkę koncesjach w Polsce. Silurian Hallwood, poprzez swoją spółkę zależną Silurian Energy Services Sp. z o.o., jest posiadaczem czterech
koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o łącznej powierzchni 2.333,56 km2 zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej, w niedalekim sąsiedztwie eksploatowanych złóż ropy naftowej na terenie obwodu Kaliningradzkiego. W wyniku emisji nowych akcji, udział Petrolinvest w Silurian Hallwood stanowił będzie 36,26% kapitału zakładowego spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d2vnplb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2011-11-07 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb