Trwa ładowanie...
d1iy225
espi

PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (51/2012)

PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (51/2012)
Share
d1iy225

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku, w której stwierdzono, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 15.470.491 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Na mocy uchwały Zarząd GPW postanowił również wprowadzić z dniem 3 sierpnia 2012 roku powyższe akcje Spółki w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 sierpnia 2012 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPTRLI00018". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w zw. z § 34 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2012-08-01 Franciszek Krok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225