Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx
espi

PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (73/2011)

PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (73/2011)
Share
d2xb4xx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 21 lipca 2011 roku Spółka otrzymała od: ? pięciu osób pełniących funkcje członków Zarządu Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom"), a jednocześnie członków Rady Nadzorczej Spółki, oraz ? osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Prokom, a jednocześnie członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienia informujące, że w dniu 14 lipca 2011 roku Prokom złożył oświadczenie o objęciu 3.787.166 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, za cenę emisyjną po 10 zł za jedną akcję Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku, które to akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym Prokom w dniu 14 lipca 2011 roku. Powyższa informacja dotyczy tego samego zdarzenia, o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 72/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d2xb4xx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2011-07-21 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx