Trwa ładowanie...
d41bfdf

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (61/2013)

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (61/2013)

Share
d41bfdf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka", "Petrolinvest"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od Masashi Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("Masashi") z dnia 18 lipca 2013 roku, o zmniejszeniu posiadanego przez Masashi procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Petrolinvest o około 2,89 % i poniżej progu 20 %. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, powyższy stan jest skutkiem następujących czynności prawnych: 1. nabycia w dniu 28 czerwca 2013 roku poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na podstawie umowy cywilnoprawnej 3.730.000 akcji Petrolinvest. W wyniku powyższej transakcji Masashi zwiększył stan posiadania w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Petrolinvest o ok. 1,54 % i posiadał w kapitale zakładowym 53.298.858 akcji Petrolinvest, które dawały 53.298 858 głosów, tj. ok. 22,03 % w kapitale zakładowym Petrolinvest i ok. 22,03 % w ogólnej liczbie głosów. 2. zbycia w dniu
12 lipca 2013 roku poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, na podstawie umowy cywilnoprawnej 7.000.000 akcji Petrolinvest. Przed dokonaniem ww. transakcji Masashi posiadał w kapitale zakładowym 53.298.858 akcji Petrolinvest, które dawały 53.298.858 głosów, tj. ok. 22,03 % w kapitale zakładowym Petrolinvest i ok. 22,03 % w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu ww. transakcji Masashi pozostawał właścicielem 46.298.858 akcji Petrolinvest, które dawały 46.298.858 głosów, tj. ok. 19,14 % w kapitale zakładowym Petrolinvest i 19,14 % w ogólnej liczbie głosów w Petrolinvest. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska 21 | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2013-07-19 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf