Trwa ładowanie...
d2lffdj
Defence24
pracownik

PFRON czeka na podpis prezydenta

Pracodawcy osób niepełnosprawnych obawiają się, że prezydent zawetuje nowy system rozliczeń z PFRON. Takie apele już do niego trafiły. Z drugiej jednak strony mają wiele wątpliwości co do nowych przepisów.
Share
d2lffdj

Od nowego roku zmienia się system dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie wynagrodzeń zastąpi obowiązujące obecnie dofinansowania wynagrodzeń i refundacji składek. Pracodawcom udało się wylobbować korzystniejsze zasady udzielania wsparcia, niż przewidywał projekt rządowy.

Znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 17 grudnia została przesłana do prezydenta i czeka już tylko na jego podpis. Termin mija dopiero 7 stycznia, ale - jak ustaliliśmy - decyzja w tej sprawie zapadnie wcześniej. Ustawa ma bowiem wejść w życie 1 stycznia 2009 r., musi więc najpierw zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nikt nie ma jednak pewności, czy tak się rzeczywiście stanie. Do kancelarii głowy państwa napłynęło bowiem wiele pism z prośbą o zawetowanie tych przepisów.
_ Jeśli znowelizowane przepisy nie wejdą w życie 1 stycznia, to w nowym roku nie będziemy mieć podstawy prawnej do wypłacania pracodawcom dofinansowań do płac niepełnosprawnych _ - mówi Wojciech Skiba, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

d2lffdj

_ Drżymy, czekając na decyzję prezydenta _ - dodaje Edyta Sieradzka, ekspert ds. dofinansowań z PFRON. _ Słyszeliśmy, że niektóre zakłady pracy chronionej apelują o zawetowanie tych przepisów. Jeśli nie wejdą w życie, żaden przedsiębiorca nie dostanie dofinansowania na zatrudnienie niepełnosprawnych, a wówczas tysiące takich osób mogą stracić pracę. _

Obawy firm

Przedsiębiorcy z jednej strony obawiają się weta, z drugiej - mają wiele wątpliwości co do nowego systemu. Martwią się także, czy nie dojdzie do zamieszania związanego z wprowadzaniem kolejnej reformy. Rok temu musieli się zmierzyć z poprzednią. PFRON uspokaja, że zdąży wprowadzić odpowiednie zmiany do systemu obsługi dofinansowań i refundacji. Dofinansowań do grudniowych wynagrodzeń, zgodnie z przepisami przejściowymi, będzie się udzielać według dotychczasowych zasad, także wówczas gdy będą one wypłacane dopiero w styczniu.

Zmiany najbardziej odczują zakłady pracy chronionej, które zatrudniają niepełnosprawnych z najcięższymi schorzeniami. Wskutek zmniejszenia dofinansowania do zatrudnienia te osoby mogą stracić pracę. Nie znajdą wówczas zatrudnienia na otwartym rynku.

d2lffdj

Efekt zachęty

W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy dostają z PFRON dofinansowanie na wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych do końca tego roku. Wynagrodzenie osób zatrudnianych po wejściu nowych przepisów będzie dofinansowywane, jeśli ich przyjście do firmy spowoduje i wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych, i ogólny wzrost zatrudnienia wszystkich pracowników w firmie w stosunku do średniej liczby pracujących z zeszłego roku. PFRON wyjaśnia, że ustawa przewiduje wiele wyjątków od tej zasady. Faktycznie jedynie zwolnienie pracownika za wypowiedzeniem i zatrudnienie na jego miejsce niepełnosprawnego spowoduje niemożność uzyskania dofinansowania.

Szkopuł w tym, że wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne - tak samo jak te, które zatrudniają wyłącznie pełnosprawnych - zdecydowało się w ostatnich miesiącach na częściową redukcję zatrudnienia i wypowiedziało umowy części pracowników. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, bardzo trudno będzie im spełnić wymóg wzrostu zatrudnienia netto.

_ Wychodzi na to, że w wielu wypadkach trzeba będzie zatrudnić wszystkie te osoby z powrotem _- mówi Sieradzka.
_ Nowe przepisy kładą duży nacisk na ochronę zatrudnienia niepełnosprawnych. Po prostu nie opłaca się ich zwalniać. _

d2lffdj

Pracodawcy mają również wątpliwości, jak ten wzrost dokumentować. _ Nie spodziewam się trudności w tym zakresie. Do końca stycznia zapewne uda się w drodze interpretacji rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości. Będzie też odpowiedni moduł w systemie obsługi dofinansowań i refundacji, który pozwoli generować te dane _- zapowiada Skiba.

Są też korzyści

Nowe przepisy mają także wiele korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań. Z pewnością należy do nich rezygnacja z konieczności rocznego rozliczania z uzyskanej pomocy. Ostatnie takie rozliczenie czeka pracodawców za ten rok, a muszą go dokonać do 15 lutego 2009 r. Nie będą też musieli składać wniosku o przedłużenie wypłaty dofinansowania na kolejny rok.

Oprócz ryczałtowo określonej pomocy zakłady pracy chronionej, w których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi 50 proc., będą miały prawo do refundacji dodatkowych kosztów ich zatrudniania. Będzie to odrębny tytuł do udzielania pomocy przyznawanej na podstawie umów zawartych z pracodawcami.

d2lffdj

_ Pomoc ta stanie się osiągalna, jeśli zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie _ - mówi Skiba.

Wysokość dofinansowania będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia z bieżącego roku, a nie z poprzedniego, jak dotychczas.

Włodzimierz Sobczak,
prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej
Czekamy na podpis prezydenta pod nowymi przepisami. Te regulacje muszą wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Mamy jednakże wiele wątpliwości co do nowych przepisów. To, co nas najbardziej martwi, to pytanie, czy PFRON zdąży przygotować systemy informatyczne tak, by były w pełni sprawne. Czekamy też na interpretację przepisów uzależniających prawo do dofinansowania na niepełnosprawnych od wzrostu liczby zatrudnionych w firmie. Chcielibyśmy także zmian w przepisach wykonawczych do ustawy dotyczących refundacji dodatkowych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stawia zbyt wiele barier biurokratycznych. Musimy także pamiętać o kryzysie gospodarczym. Gdy będą redukcje zatrudnienia, spadną też wpłaty do PFRON od firm, które nie zatrudniają wystarczającej liczby niepełnosprawnych.

Magdalena Januszewska, Mateusz Rzemek
Rzeczpospolita

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj