Trwa ładowanie...
dcn6phk

PGE GiEK podłączy 380 budynków do sieci Elektrociepłowni Gorzów

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała z Urzędem Miasta Gorzów Wielkopolski porozumienie w sprawie...

Share
dcn6phk

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała z Urzędem Miasta Gorzów Wielkopolski porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.", podała spółka. Dzięki projektowi zwiększą się zamówienia na ciepło należącej do PGE GiEK Elektrociepłowni Gorzów, w której spółka buduje nowy blok gazowo-parowy.

"Dzięki projektowi przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście, a takie działanie wpisuje się w naszą strategię (...). Ponadto, realizacja projektu wiąże się z rozszerzeniem naszego rynku ciepła. Podłączenie ponad 300 budynków wielorodzinnych (...) do systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrociepłownię Gorzów daje nam możliwość wzrostu zamówionej mocy cieplnej o ok. 26 MWt. Tym samym potwierdza się celowość właśnie rozpoczętej budowy nowego bloku gazowo-parowego, którego realizacja zapewni wzrost zdolności wytwórczych elektrociepłowni" - powiedział dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów Jan Kos, cytowany w komunikacie.

Inwestycja ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe węglowe) na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – w śródmieściu Gorzowa Wlkp. (dzielnica Nowe Miasto). Do zadań PGE GiEK należeć będzie realizacja projektu w zakresie wykonania projektów budowlanych oraz budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, zakupu węzłów cieplnych i ich zainstalowania, podłączenia wraz z uruchomieniem węzłów cieplnych po stronie wysokoparametrowej (do wybudowanych przyłączy), podano również.

dcn6phk

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2017 r. Przedsięwzięcie obejmie 380 budynków zlokalizowanych w 27 kwartałach w śródmieściu Gorzowa. Planowane jest wybudowanie sieci ciepłowniczych o łącznej długości 7 435 m oraz 6 546 m przyłączy zewnątrz kwartałów mieszkalnych.

Całkowita wartość projektu to ok. 71 mln zł. Projekt otrzymał dotację w wysokości 45% kosztów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA". Ponadto 44,8% stanowi pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 10,2% to wkład własny zapewniony przez PGE GiEK.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 78% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej - wytwarza ok. 38% krajowej produkcji energii elektrycznej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30.144,85 mln zł w 2013 r.

(ISBnews)

dcn6phk

Podziel się opinią

Share
dcn6phk
dcn6phk