Trwa ładowanie...
d48v7zc

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE złożyła odwołanie od decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konku...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE złożyła odwołanie od decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zakazującej koncentracji z Energa S.A. (7/2011)

Share
d48v7zc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
PGE złożyła odwołanie od decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zakazującej koncentracji z Energa S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, złożone zostało odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej koncentracji PGE i Energa S.A. ("Decyzja").W odwołaniu PGE wnosi o zmianę Decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wydanie decyzji zezwalającej na koncentrację PGE i Energa S.A., ewentualnie o uchylenie Decyzji.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PGE submitted an appeal against the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection prohibiting concentration of PGE with Energa S.A.The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informs that, on January 28, 2011, to the District Court in Warsaw, Court of Competition and Consumer Protection, by the agency of President of the Office of Competition and Consumer Protection, it submitted the appeal against the decision of President of the Officeof Competition and Consumer Protection prohibiting concentration of PGE and Energa S.A. (the "Decision").PGE appeals for the change of the Decision in whole and ruling allowing for the concentration of PGE and Energa S.A., or alternatively for abolition of the Decision.Legal ground: Art. 56 section 1 point 1 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw of 2009, no 185 item 1439).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48v7zc

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48v7zc

Podziel się opinią

Share
d48v7zc
d48v7zc