Trwa ładowanie...
d2p1v58

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji Energa SA przez PG...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji Energa SA przez PGE i Ministra Skarbu Państwa (5/2011)

Share
d2p1v58
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji Energa SA przez PGE i Ministra Skarbu Państwa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu18 stycznia 2011 r. zawarł ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa aneks do umowy z dnia 29 września 2010 r. sprzedaży akcji spółki Energa S.A.Na mocy aneksu określono czas trwania umowy na 12 miesięcy od daty jej zawarcia przy czym Skarb Państwa i PGE postanowiły o zawieszeniu biegu terminu obowiązywania Umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej dokonania koncentracji PGE i spółki Energa S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") herebyinforms that on January 18, 2011 it executed with the State Treasuryrepresented by the Minister of Treasury an annex to the agreement dated29 September 2010 for the sale of shares of Energa S.A. ("Agreement").Inthe annex termination date of the Agreement has been set for 12 monthssince the date of the Agreement while PGE and the State Treasury decidedto suspend the course of termination date of the Agreement until thedate of the legally valid conclusion of the appeal proceeding tothedecision of the President of the Antimonopoly Office prohibitingconcentration of PGE and Energa S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

Podziel się opinią

Share
d2p1v58
d2p1v58