Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

PGF - Nabycie obligacji PGF S.A. przez spółkę zależną (11/2011)

PGF - Nabycie obligacji PGF S.A. przez spółkę zależną (11/2011)
Share
d34cczo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PGF
Temat
Nabycie obligacji PGF S.A. przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGF S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2011 r. spółka zależna od PGF S.A. nabyła 22 szt. krótkoterminowych obligacji PGF S.A. o wartości 2.200.000,00 PLN w cenie jednostkowej 98,6169% z datą wykupu 16 maja 2011 r.Nabycie obligacji jest związane z zarządzaniem gotówką w Grupie Kapitałowej PGF S.A.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżącychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA
(pełna nazwa emitenta)
PGF Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
042 613 35 10 042 613 33 33
(telefon) (fax)
Investor_relations@pgf.com.pl www.pgf.com.pl
(e-mail) (www)
726 10 09 357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo