Trwa ładowanie...
d3958hf

PGNIG - Aneksy do programu emisji obligacji krajowych (161/2011)

PGNIG - Aneksy do programu emisji obligacji krajowych (161/2011)

Share
d3958hf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 161 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do programu emisji obligacji krajowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku zostały podpisane aneksy nr 2 ("Aneksy") do Programu emisji obligacji z dnia 10 czerwca 2010 roku, zmienionego aneksami nr 1 z dnia 21 lipca 2011 roku, zawartymi z sześcioma bankami, tj.: Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce. Dokumentacja w ramach Programu emisji obligacji składa się z Umowy Gwarancyjnej oraz Umowy Agencyjnej i Depozytowej. Aneksy zawarte zostały do obu powyższych umów. Na mocy podpisanych Aneksów do programu przystąpiły nowe banki, tj.: Nordea Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA, a maksymalna kwota Programu emisji obligacji została zwiększona z 5 do 7 mld zł. Okres zapadalności Programu pozostał niezmieniony i trwa do 31 lipca 2015 roku Obligacje będą emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb
finansowych oraz finansowanie inwestycji kapitałowych PGNiG, wynikających z realizacji strategii GK PGNiG. Patrz również: Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku oraz Raport bieżący nr 106/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, November 25th 2011Annexes to the domestic Note Issue ProgrammeCurrent Report No. 161/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ("PGNiG") hereby reports that on November 25th 2011 annexes no. 2 (the "Annexes") were signed to the Note Issue Programme (“Programme”) executed on June 10th 2010, changed by annexes no. 1 dated July 21st 2011, with six banks, including Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, and BNP Paribas SA Polish Branch. The Programme documentation includes a Guarantee Agreement and an Agency and Custody Agreement. Annexes were executed to both agreements.Under the Annexes, additional banks entered the Programme i.e. Nordea Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA and the maximum value of the Programme was increased from PLN 5bn to PLN 7bn. The term of the Programme remains unchanged and lasts until July 31st 2015.Notes will be issued to
raise financing for PGNiG's current financial needs and to finance its equity investments, resulting from PGNiG Group’s strategy.See also: Current Report No. 30/2010 of June 10th 2010 and Current Report No. 106/2011 of July 21st 2011 | |

d3958hf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Przemysł paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Michał Szubski Prezes Zarządu
2011-11-25 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

Podziel się opinią

Share
d3958hf
d3958hf