Trwa ładowanie...
d4fbqyn
espi
30-12-2011 11:24

PGNIG - Aneksy i porozumienie do umów dofinansowania projektów Podziemnych Magazynów Gazu (185/2011)

PGNIG - Aneksy i porozumienie do umów dofinansowania projektów Podziemnych Magazynów Gazu (185/2011)

Share
d4fbqyn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 185 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy i porozumienie do umów dofinansowania projektów Podziemnych Magazynów Gazu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 roku pomiędzy PGNiG a Instytutem Nafty i Gazu z siedzibą w Krakowie ("Instytucja Wdrażająca") podpisane zostały aneksy do umów dofinansowania projektów Podziemnych Magazynów Gazu w ramach działania 10.1 pt. "Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego", priorytetu X pt. "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 ? 2013" Na mocy aneksu nr 1 do umowy Nr UDA-POIS.10.01.00-00-001/09-00 o dofinansowanie projektu pt. "Podziemny Magazyn Gazu Strachocina" okres kwalifikowania wydatków został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012. Na mocy aneksu nr 1 do umowy Nr UDA-POIS.10.01.00-00-002/09-00 o dofinansowanie projektu pt. "Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice" okres kwalifikowania wydatków został przedłużony do dnia 31 marca 2014. Jednocześnie
zawarto porozumienie pomiędzy PGNiG a Instytucją Wdrażającą o rozwiązanie Umowy Nr UDA-POIS.10.01.00-00.004/09-00 ("Umowa") o dofinansowanie projektu pt. "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno". Komisja Europejska uznała, że wydatki przedstawione przez Spółkę nie stanowią wydatków kwalifikowanych, co skutkuje brakiem możliwości skutecznego ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE tego projektu. Z dniem rozwiązania Umowy wygasają wszelkie zobowiązania Beneficjenta wobec Instytucji Wdrażającej jak i zobowiązania Instytucji Wdrażającej wobec Beneficjenta, powstałe na podstawie Umowy. Zgodnie z informacją przekazaną przez PGNiG raportem bieżącym 89/2010, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 60.588.000,00 zł, a kwota dofinansowania wynosiła nie więcej niż 23.125.370,00 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fbqyn

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Przemysł paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-30 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2011-12-30 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fbqyn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4fbqyn
d4fbqyn