Trwa ładowanie...
d2xqx8b

PGNIG - Doręczenie zgody UOKiK na koncentrację poprzez nabycie akcji Vattenfall Heat Poland S.A. ...

PGNIG - Doręczenie zgody UOKiK na koncentrację poprzez nabycie akcji Vattenfall Heat Poland S.A. (169/2011)

Share
d2xqx8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 169 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Doręczenie zgody UOKiK na koncentrację poprzez nabycie akcji Vattenfall Heat Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2011 roku została doręczona decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") dotycząca zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Spółkę Celową PGNiG SPV1 Sp. z o.o. ("SPV 1") 24.591.544 akcji spółki Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("VHP"), które stanowią ponad 99,8% w kapitale zakładowym i uprawniają do ponad 99,8% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu VHP (decyzja Nr DKK ? 147/2011). Doręczenie pisemnej decyzji UOKiK w przedmiotowej sprawie oznacza spełnienie warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji VHP zawartej 23 sierpnia 2011 roku pomiędzy SPV1 a Vattenfall AB. Patrz również: Raport bieżący nr 122/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku oraz Raport bieżący nr 163/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, December 7th 2011Delivery of the decision of the Polish Office of Competition and Consumer Protection giving clearance for business concentration through acquisition of Vattenfall Heat Poland S.A. sharesCurrent Report No. 169/2011The Management Board of Polske Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG") hereby reports that on December 7th 2011 the decision issued by the Polish Office of Competition and Consumer Protection ("UOKiK") approving the business concentration consisting in the acquisition by SPV1 Sp. z o.o. ("SPV 1"), PGNiG's special purpose vehicle, of 24,591,544 shares in Vattenfall Heat Poland S.A. of Warsaw ("VHP"), representing more than 99.8% of the company's share capital and conferring the right to more than 99.8% of the total vote at VHP's general shareholders meeting (Decision No. DKK - 147/2011) was delivered.The delivery of UOKiK's approval in written form marks the fulfilment of the condition precedent specified in the preliminary agreement on the acquisition of VHP
shares executed on August 23rd 2011 between SPV1 and Vattenfall AB.See also: Current report no. 122/2011 of August 23rd 2011 and Current report no. 163/2011 of November 29th 2011. | |

d2xqx8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Przemysł paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2011-12-07 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xqx8b

Podziel się opinią

Share
d2xqx8b
d2xqx8b