Trwa ładowanie...
d406hub

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (154/2013)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (154/2013)

Share
d406hub

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 154 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 24 września 2013 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 99.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych), w tym: a) Emisja 200 obligacji o łącznej wartości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z datą wykupu w dniu 15 października 2013 roku, o rentowności 2,90% w skali roku, została objęta przez PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu; b) Emisja 550 obligacji o łącznej wartości 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 22 października 2013 roku, o rentowności 2,90% w skali roku,
została objęta przez PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu; c) Emisja 240 obligacji o łącznej wartości 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) z datą wykupu w dniu 8 października 2013 roku, o rentowności 2,90% w skali roku, została objęta przez PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu; Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej
Obligacji. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 września 2013 roku 479.300.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, September 24th 2013 PGNiG Notes Placed with the Group Subsidiaries Current Report No. 154 /2013 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the Group subsidiaries. On September 24th 2013, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the Short-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the “Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 99,000,000.00 (ninety nine million złoty), including: • 200 Notes with the total value of PLN 20,000,000.00 (twenty million złoty), maturing on October 15th 2013 and yielding 2.90% per annum, which have been acquired by PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Branch in Warsaw, in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; • 550 Notes with the total value of PLN 55,000,000.00 (fifty five million złoty), maturing on October 22nd 2013 and yielding 2.90% per annum, which have been acquired by PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Branch in Poznań,
in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; • 240 Notes with the total value of PLN 24,000,000.00 (twenty four million złoty), maturing on October 8th 2013 and yielding 2.90% per annum, which have been acquired by PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Branch in Zabrze, in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting. The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty). All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered in a private placement exclusively in the territory of Poland. The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, and will be redeemed at par value. PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading. The Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity within the PGNiG Group. Following the Note issue discussed above, the total par value of notes issued under the Programme and outstanding as at September 24th
2013 is PLN 479,300,000.00 (four hundred seventy nine million three hundred thousand złoty). | |

d406hub

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Jacek Murawski Wiceprezes Zarządu
2013-09-24 Zbigniew Skrzypkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub