Trwa ładowanie...
d6a74d0

PGNiG ogłosiło ofertę skupu do 92,76 mln akcji własnych od 29 sierpnia

Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ogłosiło ofertę skupu do 92 764 378 akcji własnych. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży przypada na 29 sierpnia 2016 r., zakończenia - na 2 września.

Share
d6a74d0

"Przedmiotem ogłoszenia jest nie więcej niż 92 764 378 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę [...] co stanowi nie więcej niż 1,58% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (akcje nabywane). Jedna akcja nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Akcje nabywane są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW. [...] Proponowana cena zakupu akcji nabywanych wynosi 5,39 zł" - czytamy w komunikacie.

Harmonogram skupu jest następujący:

- data publikacji ogłoszenia: 26 sierpnia 2016 r.
- termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 29 sierpnia 2016 r.
- termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 2 września 2016 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego
- przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 6 września 2016 r.
- przewidywany dzień przeniesienia akcji nabywanych na spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych w drodze transakcji pakietowych: 7 września 2016 r.

d6a74d0

Wczoraj spółka podała, że jej akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia w celu umorzenia do 129,87 mln akcji własnych za maksymalnie 700 mln zł.

W związku z nabywaniem akcji własnych, spółka miała skierować do akcjonariuszy zaproszenie do składnia ofert sprzedaży przez pięć dni roboczych.

W przypadku, w którym łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży prawidłowo złożonymi przez akcjonariuszy w okresie przyjmowania takich ofert będzie wyższa niż liczba akcji nabywanych, spółka dokona redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży.

W lipcu zarząd PGNiG wnioskował do walnego zgromadzenia o upoważnienie do nabywania akcji własnych do łącznej kwoty 750 mln zł.

d6a74d0

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

d6a74d0

Podziel się opinią

Share
d6a74d0
d6a74d0