Trwa ładowanie...
d37788k
espi

PGNIG - Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za rok 2012 ? opinia Rady Nadzorcz...

PGNIG - Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za rok 2012 ? opinia Rady Nadzorczej (65/2013)
Share
d37788k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za rok 2012 ? opinia Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której negatywnie oceniła decyzję Zarządu, opublikowaną w raporcie bieżącym 40/2013, o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia zysku bilansowego za 2012 rok w kwocie 1.918.481.599,73 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a także o rekomendowaniu przeznaczenia zysku zatrzymanego w kwocie 625.926.472,51 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Patrz także: raport bieżący 40/2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Warsaw, April 24th 2013Recommendation of the PGNiG Management Board concerning distribution of the 2012 net profit – Supervisory Board opinionCurrent Report No. 65/2013The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ("PGNiG", the "Company") hereby reports that on April 24th 2013 Supervisory Board of PGNiG issued a negative opinion of the Management Board’s decision, published in the current report no. 40/2013, regarding the recommendation to General Meeting of PGNiG to allocate the 2012 net profit of PLN 1,918,481,599.73 to the Company's statutory reserve funds, and regarding the allocation of the retained earnings of PLN 625,926,472.51 to the Company's statutory reserve funds.See also: Current report no. 40/2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)
d37788k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2013-04-24 Jacek Murawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37788k

Podziel się opinią

Share
d37788k
d37788k