Trwa ładowanie...
d3kvv59

PGNIG - Rezygnacja Pana Sławomira Hinca z funkcji Członka Zarządu PGNiG SA (13/2013)

PGNIG - Rezygnacja Pana Sławomira Hinca z funkcji Członka Zarządu PGNiG SA (13/2013)

Share
d3kvv59
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Rezygnacja Pana Sławomira Hinca z funkcji Członka Zarządu PGNiG SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że dzisiaj Pan Sławomir Hinc złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2013 roku. Powodem złożenia rezygnacji jest objęcie funkcji Prezesa (Dyrektora Generalnego) spółki PGNiG Norway AS z dniem 1 kwietnia 2013 roku. Objęcie przez Pana Sławomira Hinca stanowiska Prezesa (Dyrektora Generalnego) PGNiG Norway AS zapewni sprawne przeprowadzenie procesów konsolidacji działalności na rynkach międzynarodowych (Norwegia, Egipt, Libia, Pakistan) oraz zintensyfikowanie działań, które przełożą się na wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, który jest priorytetowym celem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Warsaw, January 22nd 2013Resignation of Mr Sławomir Hinc from the position of Member of the Management Board of PGNiG SACurrent Report No. 13/2013The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ("PGNiG", the "Company") hereby reports that today Mr Sławomir Hinc resigned from the position of Member of the Management Board of PGNiG, with effect from March 31st 2013.The reason for the resignation is assumption by Mr Hinc of the post of President (CEO) of PGNiG Norway AS, effective as of April 1st 2013.The assumption of the new post by Mr Sławomir Hinc will ensure a streamlined progress of consolidation of PGNiG's operations on international markets (Norway, Egypt, Libya and Pakistan) as well as intensification of initiatives designed to increase the production of natural gas and crude oil, which is a priority in the PGNiG Group's growth strategy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Grażyna Piotrowska-Oliwa Prezes Zarządu
2013-01-22 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59