Trwa ładowanie...
dyjfi2v

PGNIG - Zarządzenie wyborów kandydata do Zarządu PGNiG SA oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNi...

PGNIG - Zarządzenie wyborów kandydata do Zarządu PGNiG SA oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG SA wybieranych przez pracowników Spółki (92/2010)

Share
dyjfi2v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 92 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zarządzenie wyborów kandydata do Zarządu PGNiG SA oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG SA wybieranych przez pracowników Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza PGNiG, na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010 roku działając na podstawie § 26 ust. 8 oraz § 37 ust. 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów kandydata do Zarządu PGNiG oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG wybieranych przez pracowników Spółki.Termin rozpoczęcia procedury wyborczej został ustalony na dzień 4 stycznia 2011 roku.Wybór kandydata do Zarządu PGNiG wynika z zakończenia kadencji obecnego członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki z dniem 12 marca 2011 roku.Wybór kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG wynika z zakończenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Election Called to Elect Candidate for Management Board Member andCandidates for Supervisory Board Members Representing the Company'sEmployeesCurrent report no. 92/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA("PGNiG", the"Company") hereby reports that at a meeting of December28th 2010 the Supervisory Board of PGNiG, acting pursuant to Par. 26.8and Par. 37.4 of the Company’s Articles of Association, adopted aresolution to call an election of a candidate for member of PGNiG'sManagement Board and candidates for members of PGNiG's Supervisory Boardrepresenting the Company's employees.The election procedure is scheduled to commence on January 4th 2011.The reason for holding the election is that the term of office of theManagement Board member elected by the Company's employees expires onMarch 12th 2011, while the terms of office of the Supervisory Boardmembers elected by the Company's employees expire on April 30th 2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu
2010-12-28 Marek Karabuła Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

Podziel się opinią

Share
dyjfi2v
dyjfi2v