Trwa ładowanie...
d2l6ibt
d2l6ibt
espi

PGNIG - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA (47/2012)

PGNIG - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA (47/2012)
Share
d2l6ibt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012 roku powołało w skład Rady Nadzorczej z dniem 19 marca 2012 roku: - Panią Ewę Sibrecht-Ośka. Pani Ewa Sibrecht-Ośka jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1991 do 2011 roku była zatrudniona w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. W latach 2001-2006 pracowała w Nafcie Polskiej S.A. Od maja 2009 roku pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od września 2010 roku jest Dyrektorem Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pani Ewa Sibrecht-Ośka jest doświadczonym członkiem organów nadzorczych (Grupa LOTOS S.A., CIECH S.A., PGE Energia Jądrowa S.A.). Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym i ustawie o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego oraz w przygotowaniu
Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego. Ponadto uczestniczyła w procesie prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Niezwłocznie po uzyskaniu przez PGNiG wymaganych oświadczeń, pozostałe informacje określone w § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku poz. 259) zostaną przekazane raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Przemysł paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)
d2l6ibt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2012-03-19 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6ibt

Podziel się opinią

Share
d2l6ibt
d2l6ibt