Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

PGNIG - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA (59/2011)

PGNIG - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA (59/2011)
Share
dsoken6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 59/2011Zarząd PolskiegoGórnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej z dniem 30 kwietnia 2011 roku w związku z upływem kadencji:?Pana Grzegorza Banaszka,?Panią Agnieszkę Chmielarz,?Pana Mieczysława Kaweckiego,?Pana Marcina Morynia,?Pana Mieczysława Puławskiego,?Pana Stanisława Rychlickiego,?Panią Jolantę Siergiej.Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 20 kwietnia 2011 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PGNiG na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku:?Pana Grzegorza Banaszka,?Panią Agnieszkę Chmielarz,?Pana Mieczysława Kaweckiego,?Pana Marcina Morynia,?Pana Mieczysława Puławskiego,?Pana Stanisława Rychlickiego,?Panią Jolantę Siergiej.Pan Grzegorz Banaszek, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA.
Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Współpracował z wieloma instytucjami finansowymi. Doświadczony członek organów nadzorczych spółek (Rabobank Polska S.A., IX NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ZPP w Krapkowicach S.A., PKL Sp. z o.o. w Zakopanem, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). Uczestnik wielu programów szkoleniowych. Od lutego 2008 roku członek Rady Nadzorczej PGNiG.Pani Agnieszka Chmielarz, absolwentka Wydziału Chemii ATR w Bydgoszczy. Ukończyła podyplomowe studia europejskie w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, między innymi odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa, zakończony egzaminem. Od kilku lat jej praca zawodowa związana jest z PGNiG SA, obecnie obejmuje stanowisko dyrektora Biura Marketingu Handlowego w Departamencie Marketingu Centrali PGNiG. Wcześniej pracowała w Departamencie Restrukturyzacji Przemysłu oraz Departamencie
Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmowała się tematyką restrukturyzacji zatrudnienia i nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej PGNiG od kwietnia 2008 roku.Pan Mieczysław Kawecki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1983), magister inżynier o specjalności eksploatacja otworowa. Od 1976 roku związany z górnictwem naftowym?pracował w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu, obecnie w Oddziale PGNiG SA w Sanoku, gdzie pełni funkcję kierownika Podziemnego Magazynu Gazu "Strachocina". Dyrektor górniczy III stopnia. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowania gazu, a w 2003 roku ukończył kierunek Ochrony Środowiska w Gospodarce na AGH w Krakowie. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego?SITPNiG Oddział w Sanoku. W latach 1990?1992 był członkiem Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu oraz delegatem na Ogólne Zebranie Delegatów PGNiG Warszawa. Od 1994 roku do momentu
przekształcenia w spółkę był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG Warszawa w VI i VII kadencji. Do 1998 roku członek grupy konsultacyjnej przy PGNiG SA. W 2005 roku był członkiem Związkowej Komisji Koordynacyjnej. Członek Rady Nadzorczej PGNiG od października 2005 roku.Pan Marcin Moryń, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2001 roku związany z Ministerstwem Skarbu Państwa: w latach 2001-2006 jako naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym, następnie w okresie od maja 2006 do lutego 2007 roku pełnił obowiązki dyrektora monitorowania zobowiązań prywatyzacyjnych, zaś od lutego 2007 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego. Doświadczony członek organów nadzorczych (British -American Tobacco Polska S.A., Chemia Polska Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o.). Członek Rady Nadzorczej PGNiG od czerwca 2006 roku. Uczestnik licznych programów szkoleniowych.Pan Mieczysław Puławski, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej i Wyższej
Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. W latach 1977 - 1978 studiował na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. W latach 1982 - 1988 pracował jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach 1989 - 1992 jako doradca Ministra Finansów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gecobank S.A. członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Domu Maklerskiego ELIMAR S.A., Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix.pl S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był ekspertem komisji sejmowych i przewodniczącym Komisji Programowej Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. Od listopada 2005 roku członek Rady Nadzorczej
PGNiG.Pan Stanisław Rychlicki, absolwent Wydziału Geologiczno?Poszukiwawczego AGH, profesor zwyczajny na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierownik Katedry Inżynierii Naftowej. Przewodniczący Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 1980?1986 zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Nauk i Technologii w Algierze. Autor i współautor wielu książek, monografii i skryptów, publikacji krajowych i zagranicznych oraz opracowań dla przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa. Z tytułu działalności zawodowej oraz społecznej współpracuje bardzo aktywnie z przemysłem naftowym (górnictwo nafty i gazu, gazownictwo, przemysł rafineryjny) i energetycznym (gaz, ropa, węgiel, energia geotermalna). Opracowuje szereg materiałów i opinii dotyczących modelu energetycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego i węgla. Szeroka współpraca międzynarodowa szczególnie z Unią Gazowniczą /International Gas Union/ oraz w Światową Radą Naftową /Word Petroleum
Council/. Przygotowywał i brał czynny udział w Światowych Kongresach Naftowych i Gazowniczych w Mediolanie /1994/, Stavanger /1994/, Pekinie /1997/, Kopenhadze /1997/, Nicei /2000/, Calgary /2000/, Rio de Janeiro /2002/, Johannesburgu /2005/, Amsterdamie /2006/. Od lutego 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG.Pani Jolanta Siergiej, w 1985 roku ukończyła Politechnikę Szczecińską jako magister ekonomii o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji. Jest również absolwentką studiów podyplomowych o kierunku Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998 rok) oraz Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007 rok). Uczestniczyła w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych i zarządzania, w tym w kursie dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradcę podatkowego. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek Geofizyka Kraków Sp. z o.o. (1998?2000) i Poszukiwania Naftowe "Diament" Sp. z o.o.
(2001-2002). Jolanta Siergiej jest pracownikiem PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze, od 1995 roku na stanowisku Głównego Księgowego. Uprzednio pracowała w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz w zielonogórskim Oddziale Banku Handlowego. Od kwietnia 2008 roku członek Rady Nadzorczej PGNiG.Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem PGNiG nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Changes in the Composition of PGNiG’s Supervisory BoardCurrent Report No. 59/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) hereby reports that the Annual General Shareholders Meeting ofPGNiG held on April 20th 2011 removed the following persons from theSupervisory Board of PGNiG with effect from April 30th 2011 inconnection with the expiry of the term of office:• Mr Grzegorz Banaszek,• Ms Agnieszka Chmielarz,• MrMieczysław Kawecki,• Mr Marcin Moryń,• MrMieczysław Puławski,• Mr Stanisław Rychlicki,•Ms Jolanta Siergiej.The Annual General Shareholders Meeting of PGNiG held on April 20th 2011appointed the following persons to the Supervisory Board of PGNiG forthe joint term of office starting on May 1st 2011:• Mr Grzegorz Banaszek,• Ms Agnieszka Chmielarz,• MrMieczysław Kawecki,• Mr Marcin Moryń,• MrMieczysław Puławski,• Mr Stanisław Rychlicki,•Ms Jolanta Siergiej.Mr Grzegorz Banaszek is a graduate of the Faculty of Organisation andManagement of the University of Warsaw, as
well as of the Warsaw Schoolof Economics. Currently he serves as member of the Management Board ofPolskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. From the very beginning, hisprofessional career has been tied to the capital market. He cooperatedwith numerous financial institutions. Mr Banaszek is an experiencedmember of supervisory bodies at various companies (Rabobank Polska S.A.,IX NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ZPP wKrapkowicach S.A., PKL Sp. z o.o. of Zakopane and Agencja RozwojuPrzemysłu S.A.). He has participated in numerous training programmes.From February 2008 a member of the Supervisory Board of PGNiG.Ms Agnieszka Chmielarz graduated from the Faculty of Chemistry at theUniversity of Technology and Agriculture in Bydgoszcz, and completedpostgraduate European studies at Warsaw University’s Centre for Europe.Additionally, Ms Chmielarz completed a number of courses and trainings,including a course for candidates for supervisory and management boardmembers at state-stock companies,
ended with an examination. MsChmielarz has worked for PGNiG for many years. Currently, she serves aposition of Director of Commercial Marketing Office in MarketingDepartment of the PGNiG Head Office. Earlier in her career, Ms Chmielarzhad worked at the Industry Restructuring Department and Energy SecurityDepartment of the Polish Ministry of Economy, where she was responsiblefor issues related to employment restructuring and ownership supervisionof state-stock companies. From April 2008 a member of the SupervisoryBoard of PGNiG.Mr Mieczysław Kawecki received Master Engineer’s Degree from theUniversityof Science and Technology in Kraków (1983), majoring inBore-Hole Mining. He has worked in the oil E&P industry since 1976,initially at the Oil and Gas Mining Plant in Sanok, and currently atPGNiG Branch in Sanok, where he serves as manager at the Underground GasStorage Facility in Strachocina. Mr Kawecki is Grade III MiningDirector. In 1998, Mr Kawecki completed postgraduate studies inunderground natural gas
storage, and in 2003 he received a postgraduatedegree in Environmental Protection in Business from the University ofScience and Technology in Kraków. He is a licensed mine continuousoperation manager. Mieczysław Kawecki is a member of the Board at theSanok Branch of the Science and Technology Association of Oil and GasIndustry Engineers and Technicians - SITPNiG, and holds the title offirst-degree Mining Engineer. In 1990– 1992, Mr Kawecki was a member ofthe Works Council at Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, and adelegate to the PGNiG Warsaw General Delegates Meeting. From 1994 untilPGNiG Warsaw’s transformation into a joint-stock company, Mr Kaweckiserved as a member of the PGNiG Warsaw’s Works Council during its sixthand seventh term of office. Until 1998, Mr Kawecki was a member of aconsultative group at PGNiG, and in 2005– a member of the Trade UnionCoordination Committee. From October 2005 a member of the SupervisoryBoard of PGNiG.Mr Marcin Moryń, legal counsel, graduate of the Law and
AdministrationFaculty at the University ofŁódź. Since 2001, he has worked for theMinistry of State Treasury: in 2001–2006 as a division head at the LegalDepartment, then from May 2006 to February 2007 as acting director forthe monitoring of privatisation commitments, and from February 2007 asDirector of the Legal Department. An experienced member of supervisorybodies (British American Tobacco Polska S.A., Chemia Polska Sp. z o.o.and Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Lublin Sp. z o.o.). From June 2006a member of the Supervisory Board of PGNiG. He took part in numeroustraining programmes.Mr Mieczysław Puławski, associate professor at the Warsaw School ofEconomics and the RyszardŁazarski School of Commerce and Law in Warsaw,as well as a graduate of the Faculty of Foreign Trade at the CentralSchool of Planning and Statistics. In 1977 - 1978, Mr Puławski was astudent at the Faculty of Social and Political Sciences in Basel. In1982 to 1988, he worked as an advisor to the Chairman of the NationalBank of Poland and
in 1989 to 1992 as an advisor to the Minister ofFinance. He was the chairman of the Supervisory Board of Gecobank S.A.and a member of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange, andalso a member of the Supervisory Boards of: XI Narodowy FunduszInwestycyjny S.A., Dom Maklerski ELIMAR S.A., Górnośląskie TowarzystwoFunduszy Inwestycyjnych S.A. and Pekao Leasing Sp. z o.o. At present heserves as a Supervisory Board member of Infovide-Matrix.pl S.A. and isthe chairman of the Supervisory Board of Investors Towarzystwo FunduszyInwestycyjnych S.A. He was a consultant for parliamentary committees andthe chairman of the Curriculum Committee of the Warsaw School ofEconomics. Prof. Puławski is the head of the Chair of Capital Markets atthe Warsaw School of Economics. From November 2005 a member of theSupervisory Board of PGNiG.Mr Stanisław Rychlicki graduated from the Faculty of Geology andExploration of AGH University of Science and Technology of Kraków. He isProfessor at the Faculty of Drilling, Oil and Gas,
as well as Head ofthe Chair of Oil Engineering. Mr Rychlicki serves as Chairman of theDrilling and Borehole Mining Section of the Mining Committee at thePolish Academy of Sciences. In 1980–1986, Mr Rychlicki was Professor atthe University of Science and Technology in Algiers, Algeria. MrRychlicki has authored or co-authored many books, monographs and coursebooks, papers in domestic and foreign journals, and studies for oil andgas mining industry. In the course of his professional andcommunity-oriented activities, Mr Rychlicki has been cooperatingactively with the oil industry (oil and gas mining, gas industry andrefining industry) and energy industry (natural gas, crude oil, coal andgeothermal energy). He has prepared a number of studies and opinionsconcerning Poland’s energy model, with a special focus on natural gasand coal. He has been cooperating intensively with internationalorganisations, including in particular the International Gas Union andthe World Petroleum Council. He has prepared and
participated activelyin the World Petroleum Congresses in Milan (1994), Stavanger (1994),Beijing (1997), Copenhagen (1997), Nice (2000), Calgary (2000), Rio deJaneiro (2002), Johannesburg (2005), Amsterdam (2006). From February2008 Chairman of the Supervisory Board of PGNiG.Ms Jolanta Siergiej received Master’s Degree in Economics from theSzczecin University of Technology, majoring in Economics andOrganisation of Production (1985). Additionally, Ms Siergiej completedpostgraduate studies in Accounting and Finance at the Poznań Universityof Economics (1998) and postgraduate studies at the Warsaw School ofEconomics’ Academy of European and Polish Corporate Law (2007). JolantaSiergiej participated in numerous specialist courses and trainings inaccountancy, tax legislation and management, including a course forcandidates for chartered auditors and tax advisors. Ms Siergiej servedon the Supervisory Boards of Geofizyka Kraków Sp. z o.o. (1998– 2000)and Poszukiwania Naftowe“Diament” Sp. z o.o. (2001– 2002). Ms
Siergiejhas been employed at the Zielona Góra Branch of PGNiG, where she hasheld the position of Chief Accountant since 1995. The highlights of herprevious professional career include work at the Tax Chamber in ZielonaGóra and at the Zielona Góra branch of Bank Handlowy. From April 2008 amember of the Supervisory Board of PGNiG.The newly appointed members of the Supervisory Board do not conduct anyactivity which would be competitive with respect to PGNiG’s business,nor are they partners in any partnership, or members of any governingbody of a corporation whose activities would be competitive with respectto PGNiG’s business. The newly appointed members have not been enteredinto the Register of Insolvent Debtors maintained under the Act on theNational Court Register. | |

dsoken6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu
2011-04-20 Marek Karabuła Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6