Trwa ładowanie...
dn4so4w

PHN S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięt...

PHN S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach (30/2013)

Share
dn4so4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 września 2013 r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z podjętą uchwałą obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 1 października 2013 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00?124 Warszawa, CBB Kaskada. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 września 2013 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pełnomocnika jednego z akcjonariuszy został zgłoszony sprzeciw do Uchwały nr 4/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. spółek celowych. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 24 września 2013 r. nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 4 oraz § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PHN - Uchwały NWZA - 24.09.2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-116 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętokrzyska | | 36 l.30/27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Artur Lebiedziński Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu
2013-09-24 Paweł Laskowski-Fabisiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w