Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

PHOTON ENERGY A.S. - Transfer of a 71.749% shareholding in Photon Energy a.s. to Photon Energy N....

PHOTON ENERGY A.S. - Transfer of a 71.749% shareholding in Photon Energy a.s. to Photon Energy N.V. (5/2010)
Share
dhq6x3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
PHOTON ENERGY A.S.
Temat
Transfer of a 71.749% shareholding in Photon Energy a.s. to Photon Energy N.V.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
On 29 December 2010 Photon Energy a.s. obtained information by MichalGärtner that on 27 December 2010 he transferred 8,526,150 shares inPhoton Energy a.s. as a contribution to Photon Energy N.V. As a resultMichal Gärtner holds less than 5% of the share capital of Photon Energya.s.On 30 December 2010 Photon Energy a.s. obtained informationby Georg Hotar that on 30 December 2010 he transferred 7,976,150 sharesin Photon Energy a.s. as a contribution to Photon Energy N.V. As aresult Georg Hotar holds less than 5% of the share capital of PhotonEnergy a.s.As of 30 December 2010 Photon Energy N.V. holds16,502,300 shares in Photon Energy a.s., representing 71.749% of thecompany's share capital.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PHOTON ENERGY A.S.
(pełna nazwa emitenta)
PHOTON ENERGY A.S. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
120 00 Praga
(kod pocztowy) (miejscowość)
Uruguayska 17
(ulica) (numer)
+420 277 002 910 +420 277 002 911
(telefon) (fax)
www.photonenergy.as
(e-mail) (www)
CZ 282 23 250
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Georg Hotar Vice-chairman of the Baord of Directors

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r