Trwa ładowanie...
d11hzwy
d11hzwy
espi

PIK - rejestracja spółki zależnej (18/2015) - EBI

PIK - rejestracja spółki zależnej (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d11hzwy
NEW CONNECT
Raport EBI nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
rejestracja spółki zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd PIK S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 30.04 b.r. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka SkyTech Invest Sp. z o.o. PIK S.A. posiada w ww. spółce 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 100 000,00 zł i składa się z 100 udziałów o wartości nominalnej 1000,00zł każdy. PIK S.A. nabyła powyższe udziały za wkład pieniężny. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Żurowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11hzwy

Podziel się opinią

Share

d11hzwy

d11hzwy