Trwa ładowanie...
d31zm2c

PILAB - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G (4/2015) - EBI

PILAB - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G (4/2015)

Share
d31zm2c

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 27 marca 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 31/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Tym samym kapitał zakładowy Spółki PiLab S.A. został podwyższony z kwoty 178.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) do kwoty 200.700,00 zł (słownie: dwieście tysięcy siedemset złotych). W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 2.007.000 (słownie: dwa miliony siedem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 27th March 2015, the Company received notification that made an entry on the company share capital increase. The company share capital was increased by 220.000 ordinary bearer shares of series G placed in a private placement (on basis of article 431 § 2 of the Commercial Companies Code) which was announced by the Company in the current report number 31/2014. The Company share capital was increased from amount of 178.700,00 PLN to amount of 200.700,00
PLN. The Company share capital are therefore consisting of 2.007.000 shares with nominal value 0,10 PLN each, including: a) 725.000 preferred shares series A b) 525.000 ordinary bearer shares series B c) 150.000 ordinary bearer shares series C, d) 70.000 ordinary bearer shares series D, e) 150.000 ordinary bearer shares series E, f) 167.000 ordinary bearer shares series F, g) 220.000 ordinary bearer shares series G. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31zm2c

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krystian Piećko członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31zm2c

Podziel się opinią

Share
d31zm2c
d31zm2c