Trwa ładowanie...
d452r5v

PILNE: GUS podał dane o bezrobociu i sprzedaży w lutym

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 14,4 proc. oczekiwano 14,5 proc. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,8 proc. rok do roku.
Share
PILNE: GUS podał dane o bezrobociu i sprzedaży w lutym
Źródło: Thinkstockphotos
d452r5v

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 14,4 proc. oczekiwano 14,5 proc. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,8 proc. rok do roku.

- Szuramy po dnie - powiedział w TVN CNBC Ignacy Morawski ekonomista z Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

W lutym 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2012 roku. Mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w styczniu br. i lutym 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu lutego 2013 r. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w styczniu 2013 r. i lutym 2012 r.

 (fot. gus)
Źródło: (fot. gus)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 2013 r. wyniosła 2336,7 tys. osób (w tym 1161,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 41,0 tys. osób (tj. o 1,8%). W ujęciu rocznym wzrosła o 168,5 tys. (w analogicznym okresie 2012 roku zanotowano wzrost o 46,6 tys., tj. o 2,2%).

d452r5v

W stosunku do stycznia 2013 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący: w wielkopolskim (o 2,8%), małopolskim (o 2,5%), dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i pomorskim (po 2,2%). Również w porównaniu z lutym 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o 11,8), mazowieckim (o 11,0%), śląskim (o 10,0%), wielkopolskim (o 9,6%) i dolnośląskim (o 9,0%).

GUS

Sprzedaż:

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w lutym o 0,9 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,6 proc. - podał GUS.

d452r5v

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych wzrosła w lutym o 0,6 proc. rdr, a mdm spadła o 4,5 proc.

Obroty w handlu detalicznym w lutym 2012 roku spadły o 1,8 proc. rok do roku wobec wzrostu o 0,5 proc. w styczniu

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły w lutym w ujęciu rocznym o 22,9 proc., po spadku o 5,7 proc. w poprzednim miesiącu. W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 9,8 proc. w porównaniu ze wzrostem o 16,7 proc. w poprzednim miesiącu.

- Opublikowane dane - zarówno sprzedaż, jak i dane o optymizmie konsumentów - wskazują wyraźnie, że znaczące przyspieszenie konsumpcji w I kwartale nie zmaterializuje się, a presja na wzrost oszczędności jest silna, co widać po zmianach depozytów - mówi Ernest Pytlarczyk. - Tym samym dynamika PKB w I kwartale 2013 roku będzie znacząco niższa niż ta odnotowana pod koniec ubiegłego roku - nasze bieżące szacunki wskazują, że co najmniej o połowę - dodaje. Oznacza to, że luka popytowa w polskiej gospodarce powiększa się, zaś ostre spadki inflacji de facto zacieśniają politykę pieniężną (rosnące realne stopy procentowe). - Postawmy sprawę jasno - w takich okolicznościach Rada Polityki Pieniężnej może sobie spokojnie pozwolić na obniżki stóp procentowych. Jeśli dodamy do tego fakt, że cykliczna konieczność odbudowy stopy oszczędności czyni poziom realnej stopy procentowej nieistotnym dla skłonności do oszczędzania, może to przekonać RPP do dalszego dostosowania polityki pieniężnej, nawet przed lipcową projekcją
inflacji i PKB - dodaje główny ekonomista BRE.

d452r5v

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Przewozy ładunków w lutym 2013 roku spadły rok do roku o 1,7 proc. do 33,3 mln ton. W okresie styczeń-luty przewozy spadły o 3,7 proc.
Transport kolejowy w lutym rdr spadł o 1,1 proc. i wyniósł 16,49 mln ton.
Transport samochodowy rdr spadł o 1,0 proc. do 12,508 mln ton.
Transport rurociągowy rdr spadł o 5,2 proc. do 3,799 mln ton.

W końcu lutego tego roku w budowie było 698,8 tys. mieszkań, o 2,2 proc. mniej niż w końcu lutego 2012 roku

GUS podał w swoim komunikacie:
Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość poprawy. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Poziom należności od kontrahentów zmniejsza się nieznacznie, nieco wolniej niż w lutym. Sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie. Prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Utrzymuje się skala planowanych w lutym redukcji zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie rosnąć.

d452r5v

Zdaniem autorów badania przedsiębiorstwa małe i średnie (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) sygnalizują mniejsze niż przed miesiącem ograniczenie bieżącego portfela zamówień.

Jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) odnotowują niewielki wzrost w tym zakresie. Najbardziej korzystne, lepsze od formułowanych w lutym są prognozy przedsiębiorstw dużych i średnich (o liczbie pracujących 50 i więcej osób.

Największy spadek bieżącej produkcji, zbliżony do sygnalizowanego w lutym, zgłaszają podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) odnotowują niewielki wzrost w tym zakresie. W najbliższych trzech miesiącach rozszerzenie produkcji przewidują podmioty duże i średnie (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).

Ufność konsumentów

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, obniżył się nieznacznie w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,5 p. proc.) i ukształtował się na poziomie -29,4.

Na obniżenie się wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły gorsze oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ekonomicznej kraju (w obu przypadkach spadek o 1,2 p. proc.). Nieznacznie poprawiły się oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 0,7 p. proc.)

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v