Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z MAERSK A/S umowę na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego (19/2...

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z MAERSK A/S umowę na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego (19/2011)
Share
dfwadbk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Lietuva podpisała z MAERSK A/S umowę na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że powziął wiadomość o tym, że 18 stycznia 2011 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. ("ORLEN Lietuva"), zawarła umowę roczną z MAERSK A/S z siedzibą w Kopenhadze ("MAERSK"). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce MAERSK ciężki olej opałowy w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 685 mln USD (czyli ok. 1 976 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 18 stycznia 2011 roku).Powyższa umowa spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.PKN ORLEN S.A. posiada
100% udziałów w ORLEN Lietuva. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | ORLEN Lietuva has signed the agreement for sales of high sulfur fuel oil with MAERSK A/SRegulatory announcement no 19/2011 dated 3 February 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN") announces that it has been informed that on 18 January 2011 AB ORLEN Lietuva, PKN ORLEN?s subsidiary (?ORLEN Lietuva") signed one-year agreement with MAERSK A/S, headquartered in Copenhagen (?MAERSK"). The agreement was signed for the sales by ORLEN Lietuva of high sulfur fuel oil to MAERSK for the period between 1 January 2011 to 31 December 2011. The total estimated net value of the agreement amounts to USD 685 m (i.e. approximately PLN 1 976 m, based on the average PLN/USD exchange rate as of 18 January 2011, as stated by the National Bank of Poland).In accordance with the?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreement constitutes a?significant agreement" due to the fact that its value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity.PKN ORLEN owns 100% shares in ORLEN Lietuva. | |

dfwadbk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwaemitenta)
PKNORLEN Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
024 3652895 024 3654040
(telefon) (fax)
media@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Wojciech Kotlarek Członek Zarządu
2011-02-03 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk