Trwa ładowanie...
d2s9h2i
espi

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Shell Polska umowę na sprzedaż paliw (8/2013)

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Shell Polska umowę na sprzedaż paliw (8/2013)

Share
d2s9h2i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
PKN ORLEN S.A. podpisał z Shell Polska umowę na sprzedaż paliw
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że w dniu 8 stycznia 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z Shell Polska Sp. z o.o. ("Shell Polska"). Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Shell Polska benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 2,3 mld PLN. Powyższa umowa spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN has signed the agreement for sales of fuels with Shell PolskaRegulatory announcement no 8/2013 dated 8 January 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) hereby informs that on 8 January 2013 it signed one-year agreement with Shell Polska Sp. z o.o. („Shell Polska”). The agreement was signed for the sales by PKN ORLEN of gasoline and diesel oil to Shell Polska for the period between 1 January 2013 and 31 December 2013. The total estimated net value of the agreement amounts to PLN 2,3 bn.In accordance with the “Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state” the abovementioned agreement constitute a “significant agreement” due to the fact that its value exceeds 10% of PKN ORLEN’s equity.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2013-01-08 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

Podziel się opinią

Share
d2s9h2i
d2s9h2i