Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

PKNORLEN - Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW (218/2013)

PKNORLEN - Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW (218/2013)
Share
d5xrvot
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 218 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, że 12 czerwca 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") podjął uchwałę o rejestracji 2 000 000 obligacji serii A o wartości nominalnej 100 PLN z dniem 14 czerwca 2013 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000091.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Registration of PKN ORLEN series A bonds in KDPWRegulatory announcement no 218/2013 dated 12 June 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that on 12 June 2013 the Management Board of the Central Securities Depository of Poland (“KDPW”) has adopted a resolution regarding registration of 2 000 000 series A bonds, with the unit nominal value of PLN 100 on 14 June 2013. The bonds will be registered under the ISIN code PLPKN0000091.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
d5xrvot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Marek Podstawa Członek Zarządu
2013-06-12 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot