Trwa ładowanie...
d8f2qjb

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Statoil (25/2015)

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Statoil (25/2015)

Share
d8f2qjb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Statoil | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?) informuje, że 16 lutego 2015 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Statoil ASA, spółką należącą do grupy Statoil, na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami zależnymi PKN ORLEN S.A. (?Grupa Kapitałowa ORLEN?) a spółkami należącymi do grupy Statoil w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1 884 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Statoil zawierane były na zakup produktów i ropy naftowej. Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Statoil w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 21 lipca 2014 roku o wartości około 76 mln USD (czyli około 233 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 lipca 2014 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Powyższe umowy spełniają kryterium ?znaczącej umowy? w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Agreements between ORLEN Capital Group and Statoil group Regulatory announcement no 25/2015 dated 17 February 2015 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN?) hereby informs that on 16 February 2015 it signed a spot agreement with Statoil ASA, company belonging to the Statoil group, for crude oil deliveries to PKN ORLEN. The total estimated value of agreements signed between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries (?ORLEN Capital Group?) and companies from the Statoil group in the last 12 months amounts to approximately PLN 1 884 million. The agreements between ORLEN Capital Group and companies from the Statoil group were concluded for the purchase of products and crude oil. Agreement dated 21 July 2014 is the agreement with the highest value from among all agreements concluded between ORLEN Capital Group and Statoil group in the last 12 months. The estimated value of the agreement amounts to approximately USD 76 million (i.e. approximately PLN 233 million, based on the average PLN/USD exchange rate as
of 21 July 2014, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was signed for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva. In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state? the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement? due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. | | |
| | | | |

d8f2qjb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2015-02-17 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb