Trwa ładowanie...
d3pg3l3
d3pg3l3
espi

PKNORLEN - Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na realizację projektu budowy elektrociepłowni w ...

PKNORLEN - Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na realizację projektu budowy elektrociepłowni w Płocku (281/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3pg3l3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 281 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na realizację projektu budowy elektrociepłowni w Płocku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?) informuje, że 25 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. wyraziła zgodę na realizację projektu budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (?Elektrociepłownia?). Decyzja Rady Nadzorczej kończy proces uzyskiwania zgód korporacyjnych i rozpoczyna ostatni etap przygotowań do podpisania umowy z generalnym wykonawcą. Elektrociepłownia będzie posiadała moc 596 MWe. Oddanie jednostki do eksploatacji planowane jest z końcem 2017 roku. Szacowana wartość projektu budowy Elektrociepłowni, który obejmuje budowę bloku w formule ?pod klucz? wraz z infrastrukturą, wyniesie około 1,65 mld PLN. Równolegle z umową na budowę ?pod klucz?, PKN ORLEN S.A. zawrze długoletnią umowę serwisową.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN Supervisory Board consent for realization of project of building a power plant in Plock Regulatory announcement no 281/2014 dated 26 November 2014 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that on 25 November 2014 the PKN ORLEN Supervisory Board gave consent for realization of project of building a cogeneration CCGT at production plant in Plock (?Power plant?). The Supervisory Board decision concludes the process of corporate approvals and starts the final stage of preparations to sign agreement with the general contractor. Start-up of the Power plant, of 596 MWe, is planned for the end of 2017. The estimated value of the project of building a Power plant, including building in ?turn key? formula and infrastructure, will amount to ca. PLN 1,65 bn. Simultaneously with agreement for building in ?turn key? formula PKN ORLEN will conclude long-term service agreement.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
d3pg3l3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2014-11-26 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pg3l3

Podziel się opinią

Share
d3pg3l3
d3pg3l3