Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno

PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł Nordea Bank Polska, Nordea TUnŻ i Nordea Finance Polska (opis)

12.06. Wrocław (PAP) - PKO BP zawarł z Nordea Bank AB umowę nabycia 99,21 proc. akcji Nordea Bank Polska oraz 100 proc. akcji Nordea Polska TUnŻ oraz Nordea Finance Polska. Łącznie...
Share
d2q4pno

12.06. Wrocław (PAP) - PKO BP zawarł z Nordea Bank AB umowę nabycia 99,21 proc. akcji Nordea Bank Polska oraz 100 proc. akcji Nordea Polska TUnŻ oraz Nordea Finance Polska. Łącznie wyda na to ok. 2,83 mld zł - podał bank PKO BP w komunikacie.

55.061.403 akcje spółki Nordea Bank Polska, stanowiące 99,21 proc. kapitału zakładowego spółki, zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

"Zamiarem PKO Banku Polskiego jest dokonanie - po zamknięciu transakcji - wykupu pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Nordea Bank Polska w celu nabycia pozostałych akcji Nordea Bank Polska i podjęcie niezbędnych działań celem zniesienia dematerializacji oraz wycofania akcji Nordea Bank Polska z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dokonanie połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski" - czytamy w komunikacie.

d2q4pno

Nordea Bank Polska zaoferuje PKO BP w dniu zamknięcia transakcji warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej odpowiadającej cenie oferowanej w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska.

"Objęcie przez PKO Bank Polski nowych akcji ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu adekwatności kapitałowej tego banku w związku z transakcją" - podano.

Ustalona w umowie cena z tytułu nabycia akcji Nordea Bank Polska wynosi 2,642 mld zł. Ustalona cena będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Bank Polska. Cena z tytułu nabycia akcji Nordea Polska TUnŻ wynosi 180 mln zł i będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Polska TUnŻ. Cena z tytułu nabycia akcji Nordea Finance Polska wynosi 8 mln zł i nie będzie podlegała korekcie.

Jednym z elementów transakcji jest utrzymanie przez Grupę Nordea finansowania portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Nordea Bank Polska. Ponadto, Grupa Nordea zobowiązała się partycypować w ryzyku utraty wartości portfela hipotecznego.

d2q4pno

"Transakcja ma na celu wzmocnienie pozycji PKO Banku Polskiego jako lidera w polskim sektorze bankowym, poszerzenie kanałów dystrybucji oraz doskonalenie jakości usług. Realizacja transakcji w znaczący sposób poprawi pozycję PKO Banku Polskiego w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocni kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej oraz spowoduje wzrost w zakresie bancassurance" - podano w uzasadnieniu.

Transakcja wymaga m.in. zgody prezesa UOKiK, ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.(PAP)

jow/ asa/

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno