Trwa ładowanie...
d3dnvhq

PKOBP (PKO BP SA) - Transakcja na akcjach PKO Bank Polskiego S.A. dokonana przez osobę (podmiot) ...

PKOBP (PKO BP SA) - Transakcja na akcjach PKO Bank Polskiego S.A. dokonana przez osobę (podmiot) blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku (11/2013)

Share
d3dnvhq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-01
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Transakcja na akcjach PKO Bank Polskiego S.A. dokonana przez osobę (podmiot) blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Raport bieżący nr 11/2013 ? Transakcja na akcjach PKO Banku Polskiego S.A. dokonana przez osobę (podmiot) blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że w dniu 1 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Banku dokonanej przez osobę (podmiot) blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku, której wartość przekroczyła 5 000 euro, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. W dniu 24 stycznia 2013 r. osoba (podmiot) blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Banku nabyła 11.000.000 akcji Banku po cenie 34,25 PLN za akcję. Transakcja ta była transakcją pakietową dokonaną na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 11/2013 ? Transactions in PKO Bank Polski S.A. shares concluded by the person (entity) in a close relationship with the member of the Bank?s Supervisory BoardLegal grounds:Article 160 item 4 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instrumentsThe report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (?Bank") hereby informs that on 1 February 2013 it received a notice regarding purchase transaction in the Bank shares concluded by the person (entity) in a close relationship with the member of the Bank?s Supervisory Board. The value of the transaction exceeded EUR 5 000, based on average PLN/EUR exchange rate as of the date of concluding the transaction, as stated by the National Bank of Poland. On 24 January 2013 the person (entity) in a close relationship with the member of the Bank?s Supervisory Board purchased 11,000,000 Bank?s shares at a price of PLN 34.25 per share. The transaction were concluded during block transaction on the regulated
market on the Warsaw Stock Exchange. | |

d3dnvhq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq