Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

PLANET SOFT - Korekta raportu EBI 34/2014 w sprawie aktualnej struktury kapitału Spółki //Correct ... - EBI

PLANET SOFT - Korekta raportu EBI 34/2014 w sprawie aktualnej struktury kapitału Spółki //Correction of the report EBI 34/2014 on the current capital structure of the Company (35/2014)
Share
dxopdlq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu EBI 34/2014 w sprawie aktualnej struktury kapitału Spółki //Correction of the report EBI 34/2014 on the current capital structure of the Company | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) informuje, iż w raporcie EBI nr 34/2014 błędnie zostały podane liczby akcji poszczególnych emisji z powodu oczywistej omyłki pisarskiej. W związku z powyższym Emitent podaje do wiadomości publicznej treść raportu po korekcie: Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) w celu doprecyzowania ostatnich zmian w kapitale zakładowym Spółki informuje, iż wartość kapitału zakładowego Spółki to 566 808,50 zł, a jego struktura to : 2.000.000 akcji imienny uprzywilejowanych serii A, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 418.045 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? // The Management Board Planet Soft PLC of Wrocław
(the Issuer) announces that the report EBI 34/2014 mistakenly been given the number of shares of each issue. Therefore, the issuer shall make public the content of the report after the correction. The Management Board Planet Soft PLC of Wrocław (the "Issuer" or "the Company") in order to clarify the recent changes in the share capital of the Company informs that the value of the share capital of the Company is 566 808.50 zł, and its structure is: 2,000,000 shares of series A personal preference, 1,000,000 ordinary bearer shares of series B, 418,045 ordinary bearer shares of series C, 1,250,000 ordinary bearer shares of series D, 1,250,000 ordinary bearer shares of series E. Legal basis: § 3. 2 points. 11 Appendix No. 3 to the Alternative Trading System "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Hubert Wochyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq