Trwa ładowanie...
dc1goyh
dc1goyh
espi

PLASMA SYSTEM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (5/2012)

PLASMA SYSTEM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (5/2012)
Share
dc1goyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASMA SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w SIemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 12.12.2012r. otrzymał od Aviva Investors Poland S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Plasma SYSTEM S.A., które nastąpiło w wyniku transakcji kupna akcji Spółki dokonanej przez Fundusz w dniu 07.12.2012r. (rozliczanej w dniu 12.12.2012r.). Przed zmianą Aviva Investors Poland S.A. posiadał 74.950 sztuk akcji spółki Plasma SYSTEM S.A., stanowiących 3,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 74.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,75% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Aviva Investors Poland S.A. posiada 133.524 sztuk akcji spółki Plasma SYSTEM S.A., które stanowią 6,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 133.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
co stanowi 6,68% udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20121212_Zawiadomienie Aviva Investors Poland SA.pdf | Zawiadomienie Aviva Investors Poland S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLASMA SYSTEM S.A. Technologie
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-103 Siemianowie Śląskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Towarowa 14
(ulica) (numer)
(32) 35 11 320 (32) 35 11 329
(telefon) (fax)
biuro@plasmasystem.pl www.plasmasystem.pl
(e-mail) (www)
954-247-48-68 278234403
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Sławomir Wawrzyniak Prezes Zarządu
2012-12-13 Sławomir Kobak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc1goyh

Podziel się opinią

Share
dc1goyh
dc1goyh