Trwa ładowanie...
d26598n

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy ramowej (12/2015)

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy ramowej (12/2015)

Share
d26598n

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ramowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. (Spółka)
informuje, iż uzyskał informację o podpisaniu w dniu 23 marca 2015 umowy ? porozumienia w sprawie dostaw w 2015 r. pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych ?Plast-Box? S.A. jako odbiorcą a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. (dalej BASELL). Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu i polietylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji wiader i skrzynek. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z BASELL związaną z zawartym porozumieniem szacuje się na 14.500.000 złotych. Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. czym spełnia
kryterium uznaniu umowy za znaczącą. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26598n

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26598n

Podziel się opinią

Share
d26598n
d26598n