Trwa ładowanie...
d3q2knz
d3q2knz
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platfo ...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 13 listopada 2014 roku (60/2014)
Share
d3q2knz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 13 listopada 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 listopada 2014 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.point-group.pl w zakładce ?Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2014-11-13?.
Załączniki
Plik Opis
ProjektyUchwałNWZ13112014PMPG.pdf Projekty uchwał NWZ PMPG S.A. 13.11.2014r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2knz

Podziel się opinią

Share
d3q2knz
d3q2knz