Trwa ładowanie...
d8d5j1s
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (67/2011)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (67/2011)
Share
d8d5j1s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2011 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie ("AmerBrokers"), iż w dniu 20 lipca 2011 r. wykonując postanowienia Umowy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o pośrednictwo w nabywaniu akcji ("Umowa"), działając w imieniu własnym i na zlecenie Platformy Mediowej Point Group S.A, nabył na własny rachunek 5 100 sztuk akcji Emitenta. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 6 grudnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta skupem akcji własnych Emitenta. - średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 1,08 złotych za sztukę, - łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5 100 złotych, - jednostkowa wartość nominalna akcji wynosi 1 złoty, - nabyte akcje stanowią 0,005 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, - akcje dają prawo do wykonania 5 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, co stanowi 0,005 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers Emitent będzie posiadał łącznie 807 783 akcji własnych, stanowiących 0,777 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 807 783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,778% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent poda w osobnym komunikacie informacje dotyczące odkupienia akcji od AmerBrokers zgodnie z Umową. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Platforma Mediowa Point Group S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleje Jerozolimskie 146 C
(ulica) (numer)
022 347 50 00 022 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8d5j1s

Podziel się opinią

Share
d8d5j1s
d8d5j1s