Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (71/2014)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (71/2014)
Share
d3sn27s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 roku Emitent otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako DM BOŚ), iż w dniu 10 listopada 2014 roku wykonując postanowienia Umowy z dnia 19 września 2013 r. o pośrednictwie w nabywaniu akcji, działając w imieniu własnym i na zlecenie Emitenta, DM BOŚ nabył na własny rachunek 59 880 sztuk akcji Emitenta. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi w związku z realizowanym przez Emitenta, na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 6 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, skupem akcji własnych Emitenta. - średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 0,28 złotego za sztukę, - łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 59 880 złotych, - jednostkowa wartość nominalna akcji wynosi 1 złoty, - nabyte akcje stanowią 0,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, - nabyte akcje
dają prawo do wykonania 59 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,06 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po odkupieniu akcji od DM BOŚ Emitent będzie posiadał łącznie 778 760 akcji własnych, stanowiących 0,74 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 778 760 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,75 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent poda w osobnym komunikacie informacje dotyczące odkupienia akcji od DM BOŚ zgodnie z Umową. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s