Trwa ładowanie...
d3mlpe0

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykup akcji własnych od Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. (2/2012)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykup akcji własnych od Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. (2/2012)

Share
d3mlpe0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup akcji własnych od Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 2 stycznia 2012 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie ("AmerBrokers"), iż w dniu 30 grudnia 2011 r. wykonując postanowienia Umowy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o pośrednictwo w nabywaniu akcji ("Umowa"), a także na mocy udzielonego pełnomocnictwa, przeniósł na Emitenta własność 10 995 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, skupionych w okresie od 02.09.2011 r. do 26.09.2011 r., o czym Zarząd informował Raportami Bieżącymi nr 104-106/2011 r. Nabyte akcje o łącznej wartości nominalnej 10 995 zł stanowią 0,011% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonania 10 995 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,011% udziału w ogóle głosów. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 0,7501 zł. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 6
grudnia 2010 r. Obecnie Spółka posiada łącznie 923 887 sztuk akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 923 887 zł, stanowiących 0,889% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 923 887 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,890% udziału w ogóle głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mlpe0

| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie 146C | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mlpe0

Podziel się opinią

Share
d3mlpe0
d3mlpe0