Trwa ładowanie...
d204bhl
d204bhl
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zapowiedź możliwej korekty prognozy skonsolidowanych wyników fina...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zapowiedź możliwej korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. na rok 2013 (71/2013)
Share
d204bhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zapowiedź możliwej korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. na rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2013 roku podjął decyzję o zamiarze dokonania korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. na rok 2013, która opublikowana została raportem bieżącym nr 39/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy czynników i założeń mających wpływ na wysokość prognozowanych wyników finansowych. W ocenie Emitenta, prognozowana wartość wyniku "zysk brutto", po dokonaniu korekty, może być co najmniej o 10 % wyższa od prognozowanej wartości opublikowanej w dniu 27 marca 2013 roku. Ocena Emitenta została dokonana w wyniku wstępnego porównania szacunków przychodów i kosztów stanowiących podstawę do sporządzenia prognozy wyników z dnia 27 marca 2013 roku z dotychczas osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami w roku 2013. Emitent wyjaśnia jednak, że ewentualna korekta prognozy wyników
finansowych przekazanej w dniu 27 marca 2013 roku będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów oraz przyjętych założeń, której Emitent dokona do dnia 5 grudnia 2013 roku. Do czasu sporządzenia przez Emitenta ewentualnej korekty prognozy wyników aktualna pozostaje prognoza wyników z dnia 27 marca 2013 roku przekazana raportem bieżącym nr 39/2013. Emitent informuje, że w przypadku dokonania korekty prognozy wyników, po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w zadaniach poprzednich, Emitent niezwłocznie przekaże przedmiotową korektę w formie raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d204bhl

Podziel się opinią

Share
d204bhl
d204bhl